dodoがSHBUYA TSUTAYAとMcGUffinの新企画に登場 | 限定Tシャツも販売中

動画メディアのMcGUffinとSHBUYA TSUTAYAによる新企画『RENTAL BOYS & GIRLS』の初回にdodoが登場している。