RichardsonとMagnum Photoのコラボコレクション

Richardsonと国際的写真家集団Magnum Photoのコラボコレクションが、3⽉20⽇(⼟)よりRichardson Tokyoと公式オンラインストアとBonjour Records 全店舗で発売される。